Newyddion

 • Effeithlonrwydd a Diogelwch Chwistrellwr Heb Nodwyddau

  Effeithlonrwydd a Diogelwch Chwistrellwr Heb Nodwyddau

  Mae chwistrellwyr di-nodwydd, a elwir hefyd yn chwistrellwyr jet neu chwistrellwyr aer, yn ddyfeisiau meddygol sydd wedi'u cynllunio i ddosbarthu meddyginiaeth neu frechlynnau i'r corff heb ddefnyddio nodwyddau hypodermig traddodiadol.Mae'r dyfeisiau hyn yn gweithio trwy ddefnyddio ffrydiau pwysedd uchel o hylif neu nwy i orfodi ...
  Darllen mwy
 • Uwchgynhadledd Entrepreneuriaid Fyd-eang HICOOL 2023 gyda'r thema

  Uwchgynhadledd Entrepreneuriaid Fyd-eang HICOOL 2023 gyda'r thema

  Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Entrepreneur Byd-eang HICOOL 2023 gyda'r thema "Casglu Momentwm ac Arloesi, Cerdded tuag at y Goleuni" yng Nghanolfan Arddangosfa Ryngwladol Tsieina fis Awst diwethaf 25-27, 2023. Cadw at y cysyniad "sy'n canolbwyntio ar entrepreneur" a chanolbwyntio ar glo ...
  Darllen mwy
 • Gall chwistrellwyr di-nodwydd fod yn arbennig o fuddiol i bobl oedrannus mewn sawl ffordd

  Gall chwistrellwyr di-nodwydd fod yn arbennig o fuddiol i bobl oedrannus mewn sawl ffordd

  1. Llai o Ofn a Phryder: Efallai y bydd gan lawer o unigolion oedrannus ofn nodwyddau neu bigiadau, a all arwain at bryder a straen.Mae chwistrellwyr di-nodwyddau yn dileu'r angen am nodwyddau traddodiadol, gan leihau'r ofn sy'n gysylltiedig â phigiadau a gwneud y broses yn llai ...
  Darllen mwy
 • Argaeledd Chwistrellwr Heb Nodwyddau o hyn ymlaen

  Argaeledd Chwistrellwr Heb Nodwyddau o hyn ymlaen

  Mae chwistrellwyr di-nodwyddau wedi bod yn faes ymchwil a datblygiad parhaus yn y diwydiannau meddygol a fferyllol.O 2021 ymlaen, roedd technolegau chwistrellu di-nodwydd amrywiol eisoes ar gael neu wrthi'n cael eu datblygu.Rhai o'r dulliau chwistrellu di-nodwydd presennol i...
  Darllen mwy
 • Dyfodol System Chwistrellu Heb Nodwyddau;Chwistrelliad Anesthetig Lleol.

  Dyfodol System Chwistrellu Heb Nodwyddau;Chwistrelliad Anesthetig Lleol.

  Mae chwistrellwr di-nodwydd, a elwir hefyd yn chwistrellwr jet neu chwistrellydd aer-jet, yn ddyfais feddygol sydd wedi'i chynllunio i ddosbarthu meddyginiaethau, gan gynnwys anestheteg leol, trwy'r croen heb ddefnyddio nodwydd hypodermig traddodiadol.Yn lle defnyddio nodwydd i dreiddio i'r sgïo...
  Darllen mwy
 • Chwistrellwr Di-nodwyddau ar gyfer Chwistrellu Hormon Twf Dynol

  Chwistrellwr Di-nodwyddau ar gyfer Chwistrellu Hormon Twf Dynol

  Mae defnyddio chwistrellwr heb nodwydd ar gyfer pigiad Hormon Twf Dynol (HGH) yn cynnig nifer o fanteision dros ddulliau traddodiadol sy'n seiliedig ar nodwyddau.Dyma rai rhesymau pam mae chwistrellwyr di-nodwydd yn cael eu defnyddio ar gyfer gweinyddu HGH: ...
  Darllen mwy
 • Budd Chwistrellwr Heb Nodwyddau i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

  Budd Chwistrellwr Heb Nodwyddau i Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

  Mae chwistrellwyr di-nodwydd yn cynnig nifer o fanteision i ddarparwyr gofal iechyd.Dyma rai o'r manteision allweddol: 1. Diogelwch Gwell: Mae chwistrellwyr di-nodwyddau yn dileu'r risg o anafiadau nodwydd i ddarparwyr gofal iechyd.Gall anafiadau ffon nodwydd arwain...
  Darllen mwy
 • Gwahaniaeth rhwng Chwistrellu Heb Nodwyddau a Chwistrelliad Nodwyddau

  Gwahaniaeth rhwng Chwistrellu Heb Nodwyddau a Chwistrelliad Nodwyddau

  Mae pigiad nodwydd a chwistrelliad heb nodwydd yn ddau ddull gwahanol o ddosbarthu meddyginiaeth neu sylweddau i'r corff.Dyma ddadansoddiad o'r gwahaniaethau rhwng y ddau: Chwistrelliad Nodwyddau: Dyma'r dull confensiynol o roi meddyginiaeth gan ddefnyddio hypodermig...
  Darllen mwy
 • Meddyginiaeth Cymwys gan Ddefnyddio'r Dechnoleg Chwistrellu Heb Nodwyddau

  Meddyginiaeth Cymwys gan Ddefnyddio'r Dechnoleg Chwistrellu Heb Nodwyddau

  Mae'r chwistrellwr di-nodwydd, a elwir hefyd yn chwistrellydd jet, yn ddyfais sy'n defnyddio pwysedd uchel i ddosbarthu meddyginiaeth trwy'r croen heb ddefnyddio nodwydd.Fe'i defnyddir yn gyffredin at wahanol ddibenion meddygol, gan gynnwys: 1. Brechiadau: Gellir defnyddio chwistrellwyr jet i dderbyn...
  Darllen mwy
 • Dyfodol Technoleg Chwistrellu Heb Nodwyddau

  Dyfodol Technoleg Chwistrellu Heb Nodwyddau

  Mae gan ddyfodol chwistrellwyr di-nodwydd botensial mawr ar gyfer cymwysiadau meddygol a gofal iechyd.Mae chwistrellwyr di-nodwyddau, a elwir hefyd yn chwistrellwyr jet, yn ddyfeisiadau sy'n dosbarthu meddyginiaethau neu frechlynnau i'r corff heb ddefnyddio nodwyddau traddodiadol.Maen nhw'n gweithio trwy greu ...
  Darllen mwy
 • Chwistrellwr Di-nodwyddau: Dyfais dechnoleg newydd.

  Chwistrellwr Di-nodwyddau: Dyfais dechnoleg newydd.

  Mae astudiaethau clinigol wedi dangos canlyniadau addawol ar gyfer chwistrellwyr di-nodwydd, sy'n defnyddio technoleg pwysedd uchel i ddosbarthu meddyginiaeth trwy'r croen heb ddefnyddio nodwydd.Dyma rai enghreifftiau o ganlyniadau clinigol: Cyflwyno inswlin: Hap-dreial rheoledig...
  Darllen mwy
 • Pam defnyddio chwistrellwr heb nodwydd?

  Pam defnyddio chwistrellwr heb nodwydd?

  Mae chwistrellwyr di-nodwydd yn ddyfeisiadau sydd wedi'u cynllunio i ddosbarthu meddyginiaeth neu frechlynnau i'r corff heb ddefnyddio nddle.Yn lle tyllu'r croen, maen nhw'n defnyddio gwahanol ddulliau i greu jetiau pwysedd uchel neu ffrydiau o hylif sy'n treiddio i'r croen ac yn danfon y feddyginiaeth ...
  Darllen mwy
123Nesaf >>> Tudalen 1/3